Welkom op optios.nl

Outplacement

Is er geen uitzicht op een gezamenlijke toekomst met de huidige werkgever, dan begeleidt Optios de outplacement van de werknemer. Op basis van goede afspraken met de werkgever gaan we op zoek naar een werkkring die past bij de ambities en mogelijkheden van de werknemer.

Wat Optios onderscheidt van andere aanbieders is de combinatie van onverdeelde aandacht en snelheid. Onze consultants achterhalen aan de hand van praktische oefeningen wat iemand wil, kan en wat het beste bij hem of haar past. Op basis van die uitkomst, die we uitgebreid bespreken met de werknemer, kijken we naar nieuwe mogelijkheden, in en buiten ons netwerk. Afhankelijk van de behoefte van de werknemer, besteden wij aandacht aan sollicitatievaardigheden en zorgen wij voor bemiddeling. Zeker nu de economie zich goed ontwikkelt, zijn er volop mogelijkheden om aan de slag te gaan in een baan die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de kandidaat.

Met de werkgever stemmen wij de duur van het traject af. Meestal duurt een traject maximaal 6 maanden. Gedurende het traject houden wij intensief contact met de werknemer. De frequentie van het contact stemmen wij onderling af.

Snelheid is belangrijk in situaties waarin de match tussen mens en werk ontbreekt. Maar al te vaak zien we dat beide partijen, werkgevers en werknemers, de bestaande situatie langer handhaven dan wenselijk is. Als het niet meer werkt, is ingrijpen en veranderen de enige oplossing. Wachten leidt alleen maar tot mee onvrede en werkt demotiverend. Optios komt snel in actie, wij werken zonder wachtlijsten.

 

 

 

Vraag nu informatie aan