Spoor 3 traject

Een werknemer die 2 jaar ziek is, krijgt de WGA-status op kosten van de werkgever, die 10 jaar lang betaalt. UWV doet weinig tot niets om het leed te verzachten. Optios levert wél een bijdrage, door met werkgever en arbodienst zorgvuldig te kijken naar de belastbaarheid van de medewerker, en een passende oplossing te ontwikkelen.

Als een werknemer twee jaar niet heeft kunnen werken, is het tijd voor spoor 3. Want niets doen is geen optie en is schadelijk voor de werknemer en heel kostbaar voor de werkgever, wanneer de werknemer onder de WGA-regeling valt. Als u Optios inschakelt voor spoor 3, voorkomt u dat u gedurende lange tijd de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker moet betalen. Bovendien krijgt uw medewerker professionele ondersteuning om een volgende stap te zetten.

In samenwerking met de bedrijfsarts brengen we in kaart wat de werknemer wél kan. Op basis van het belastbaarheidsprofiel en de verdiencapaciteit kijken we naar mogelijkheden voor de werknemer om weer aan de slag te gaan. We helpen u goede afspraken te maken met het nieuwe bedrijf over inlenen, detacheren en financiële risico's. Die zijn beperkt wanneer de werknemer in de het eerste deel van de re-integratie bij u in dienst blijft en de nieuwe werkgever een vergoeding betaalt.

 

Vraag nu informatie aan