Welkom op optios.nl

Haalbaarheidsonderzoek

Is een spoor 2-traject zinvol en haalbaar voor de medewerker en zijn er kansen op de arbeidsmarkt voor de medewerker? Op deze vragen geeft een haalbaarheidsonderzoek antwoord!  

In het haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of...: 

  1. de medewerker belastbaar is voor een spoor 2 re-integratietraject
  2. de medewerker tijdelijk niet belastbaar is, maar op korte termijn wel weer benutbare mogelijkheden heeft 
  3. de medewerker niet belastbaar is en ook niet belastbaar wordt geacht op korte en of langere termijn

De medewerker en de werkgever lezen de bevindingen, conclusies en de adviezen uit het haalbaarheidsonderzoek in een uitgebreide rapportage. In deze rapportage staat beschreven en onderbouwd of een spoor 2-traject de juiste en haalbare keuze is. 

Vraag nu informatie aan