Welkom op optios.nl

Haalbaarheidsonderzoek

Vanuit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er weinig tot geen mogelijkheid is voor uw medewerker om te re-integreren binnen de eigen organisatie. Is een spoor 2-traject dan wel zinvol en haalbaar voor uw medewerker en zijn er kansen op de arbeidsmarkt? Hier geeft een haalbaarheidsonderzoek onder andere antwoord op. Met een haalbaarheidsonderzoek wordt er niet alleen gekeken of een spoor 2 re-integratietraject past bij de medewerker, maar het kan ook als onderbouwing worden gebruikt voor een vervroegde WIA-aanvraag of om een spoor 2-traject te staken.

In een haalbaarheidsonderzoek wordt met name onderzocht of: 

  1. de medewerker belastbaar is voor een spoor 2 re-integratietraject;
  2. de medewerker tijdelijk niet belastbaar is, maar op korte termijn wel weer benutbare mogelijkheden heeft;
  3. de medewerker niet belastbaar is en ook niet belastbaar wordt geacht op korte en of langere termijn.

Na het onderzoek krijgen de medewerker en werkgever een uitgebreide rapportage met de bevindingen, conclusies en adviezen. In deze rapportage staat beschreven en onderbouwd of een spoor 2-traject de juiste en haalbare keuze is. 

Meer weten over het haalbaarheidsonderzoek? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag nu informatie aan