Welkom op optios.nl

Kandidatenportal Optios

Om de medewerkers binnen onze loopbaan-/re-integratietrajecten optimaal ondersteunen in hun zoektocht naar passend werk, maakt Optios gebruik van een interactieve portal. Kandidaten kunnen inloggen binnen deze portal en verkrijgen meer inzicht in zichzelf, de eigen kwaliteiten en vaardigheden en in de (kansen op de) arbeidsmarkt! 

Klaar om stappen te zetten? 

Aan de slag en ga naar de portal:

Kandidatenportal optios