Nieuws

De sollicitatieplicht; hoe zit het precies?

We hebben er allemaal wel eens van gehoord: de wettelijke sollicitatieplicht als u een WW-uitkering ontvangt. Per vier weken dienen vier sollicitaties gedaan te worden. Een gemiddelde van één sollicitatie per week, waarbij het principe geldt: ‘hoe meer, hoe beter’...Maar geldt dat ook op het moment dat een medewerker ziek thuis zit en nog onder de verantwoording van de werkgever valt? Dit betekent dat hij of zij géén WW-uitkering ontvangt. Heeft deze medewerker dan ook een sollicitatieplicht?In deze situatie is er in de wet géén bepaling o...

Waarom investeren in uw personeel juist nú belangrijk is

Gedurende een langere periode thuiswerken; dat vraagt om een sterk aanpassingsvermogen van medewerkers en werkgevers. Ondanks dat de meesten inmiddels hun weg hebben gevonden in het thuiswerken, heeft langdurig thuiswerken wel degelijk een grote impact op de organisatie en haar medewerkers

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken; dat is het doel van de ‘Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb’, kortgezegd SLIM-regeling. Deze SLIM-regeling ondersteunt mkb-ondernemers bij hun inspanningen om een Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming vorm te geven.

Stilstaan is geen optie: vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt

Dat de coronacrisis grote invloed heeft op de hele samenleving is duidelijk. Niet alleen staat de zorgsector onder grote druk en dreigen diverse horecabedrijven om te vallen vanwege gedwongen sluitingen; het is de gehele arbeidsmarkt die hard wordt geraakt. Dit blijkt ook uit de cijfers vanuit het UWV die 42% meer WW-uitkeringen meldde in maart, ten opzichte van februari.

Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Optios

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Op zondag 15 maart hebben de Rijkoverheid en het RIVM bekendgemaakt dat er nieuwe, aanvullende maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening.Vanzelfsprekend blijven wij onze dienstverlening aanbieden in de vorm die u van ons gewend bent: persoonlijk, betrokken en mensgericht! Wel neemt Optios (preventieve) maatregelen in acht die in lijn zijn met het beleid van het RIVM en de Rijksoverheid. Trots op onze medewerkers en klanten!Ondanks da...