Welkom op optios.nl

Wie wil er nu iemand met een beperking aannemen?

In de begeleiding van spoor 2 trajecten, waarin mensen worden geholpen om aan het werk te komen in ander werk bij een andere werkgever, is een vaak gehoorde uitspraak: "Welke werkgever wil mij nou nog hebben? Met mijn rugklachten, nekklachten, leeftijd, psychische klachten, (gebrek aan) opleiding, etc."

Nu is het zo dat niet iedere kandidaat een droommatch is voor een organisatie; maar zoals er niet één kandidaat op de arbeidsmarkt hetzelfde is, zijn er ook geen 2 werkgevers gelijk.  Verschillende werkgevers hebben ander werk; andere werknemers in dienst en hebben ook andere eisen die ze stellen aan de mensen die ze aannemen.

Hoeveel mensen op de totale arbeidsmarkt zijn er beperkt? Het antwoord hierop: iedereen! Een beperking betekent onvermogen: er zijn dingen die niet binnen het vermogen van iemand liggen. Je zult nooit alle vaardigheden beheersen die er te bedenken zijn. Om een idee te krijgen: ga naar https://www.123test.nl/vaardighedentest/ en kijk eens hoeveel vaardigheden jij beheerst. Kortom, uiteindelijk heeft iedereen zijn beperkingen.

Als werkgever zal je de medewerker aannemen die voldoet aan je eisen, om hetgeen wat iemand kan. En dus niet om hetgeen wat iemand níet kan. Al zijn er natuurlijk werkgevers die zich zorgen maken over wat iemand niet zou kunnen.

Beperking is dus een breed begrip en kan betrekking hebben op 2 totaal verschillende zaken: aan de ene kant werkzoekenden met een beperking en aan de andere kant werkgevers met vooroordelen oftewel denkbeeldige beperkingen. Denk hierbij aan te lang werkloos, leeftijd, ras, religie, sekse, oud-patiënten, veel verschillende werkgevers, gewicht, huwelijkse staat enzovoorts.

Hebben we hier te maken met een glazen wand? Zoals er bij vrouwen wordt gesproken over een glazen plafond (dat al wel gebarsten is, maar nog niet doorbroken). En is die werkgever wel zo bevooroordeeld? Ik denk dat de vooroordelen hardnekkig zijn. En niet alleen bij werkgevers, maar ook bij werkzoekenden.

Toch vinden we met zijn allen dat iedereen zou moeten participeren in de maatschappij. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Kabinet Rutte III wil meer focus op duurzame inzetbaarheid en stelt dat er een cultuuromslag bij bedrijven nodig is én een ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid. Om meer werkgelegenheid voor arbeidsbeperkten te creëren gelden ondersteunende maatregelen zoals premiekortingen, loonkostensubsidie of -dispensatie, no-riskpolissen, het aanpassen van werkplekken en de inzet van bijvoorbeeld jobcoaches voor het begeleiden van deze groep werknemers.

Overheidswerkgevers (zoals het Rijk, gemeenten of onderwijs) hebben in 2016 te weinig arbeidsgehandicapten in dienst genomen. Het afgesproken aantal van 6.500 banen (de banenafspraak) is niet gehaald. Alle maatregelen en afspraken ten spijt.

Stereotypen die ten grondslag liggen aan vooroordelen zijn buitengewoon hardnekkig. Ze zijn dus moeilijk te veranderen, zeker op de korte termijn. Wat kunnen we dan toch doen? Voor werkzoekenden is het vooral van belang om niet mee te gaan met vooroordelen. Richt je op wat jij te bieden hebt, wat je toegevoegde waarde is en de werkgever die daarbij past.

Voor werkgevers hieronder een aantal praktische tips:

  • Richt je op de belangrijkste eisen en competenties; bij te veel eisen kan niemand aan het profiel voldoen.
  • Bereid sollicitatiegesprekken goed voor en vraag naar de competenties die de baan vereist. Een open interview kan anders zomaar gaan over zaken die niet essentieel zijn voor de invulling van de vacature.
  • Besef dat er altijd een ruimte voor eigen invulling is, want geen mens is hetzelfde.
  • Richt je op wat mensen (wel) kunnen. En dus niet op wat mensen (mogelijk) niet kunnen.
  • Check je aannames over de beperking, in plaats van die voor de sollicitant in te vullen.
  • Probeer het gewoon! Laat eens iemand met een beperking een dagje meelopen of bied een werkervaringsplaats of stage aan.
  • En ga je iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, doe je voordeel met de tips gepubliceerd door VNO-NCW: https://www.vno-ncw.nl/forum/mensen-met-een-arbeidsbeperking-aannemen-zo-doe-je-dat

Wilt u een keer in gesprek komen met een re-integratie consultant? Neem dan contact op met een van de professionals van Optios via info@optios.nl of 088 0313880

 

Re-integratiespecialist Sabien Coenen
Is werkzaam als Senior Consultant bij Optios B.V.

Laatste nieuws