Welkom op optios.nl

Zie kansen op de veranderde arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is in beweging. Banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. In dit artikel leest u hoe Optios een steentje bijdraagt aan een gezonde arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker. Maar ook hoe medewerkers kansen zien op de veranderende arbeidsmarkt.  

Structurele problemen op de arbeidsmarkt uitvergroot

De coronacrisis zorgde voor grote en acute veranderingen op de arbeidsmarkt. Dit heeft een aantal structurele problemen uitvergroot. Het werd bijvoorbeeld nog duidelijker zichtbaar dat maatschappelijke sectoren zoals de zorg, het onderwijs en veiligheid kampen met structurele tekorten aan personeel. Tegelijkertijd leidt de digitale transitie tot steeds meer vraag die tot nu toe weinig aandacht krijgt. De digitale transitie is de overgang naar een andere manier van organiseren voor bedrijven, waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de groei van e-commerce. Bepaalde sectoren, zoals de financiële en administratieve sector, krimpen terwijl andere sectoren groeien (ICT, bouw, zorg en onderwijs). Nieuwe kansen vragen om meer wendbaarheid. Hoe gaan we hiermee om?

Aansluiten bij de wens van werkzoekende

Bij Optios houden wij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauw in de gaten. We vinden het belangrijk om mee te gaan met de veranderende arbeidsmarkt en samen met uw medewerker te kijken waar de arbeidsmarktkansen liggen. Niet non-directief aansluiten bij de wens van de werkzoekende, maar juist directief. Hierbij geven we ook advies over de arbeidsmarktkansen op dat gebied.

Optios werkt samen met partners die duurzame omscholing bieden. Denk bijvoorbeeld aan omscholing in vervoer en klantencontact. Ook zien wij bij Optios dat skills op de arbeidsmarkt een steeds grotere rol gaan spelen. Onder skills wordt de kennis, vaardigheden en eigenschappen van individuen verstaan die hen in staat stellen om onder voortdurend veranderende omstandigheden hun taken en rollen in het werk succesvol uit te voeren, hierin innovatief te zijn en gedurende hun gehele leven duurzaam inzetbaar te zijn. We maken de medewerkers bewust van hun skills en koppelen deze aan passende beroepen op de arbeidsmarkt. Zo dragen wij ons steentje bij aan een gezonde arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker.

Wat betekent dat voor nu?

Op 2 juni presenteerde de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn ontwerpadvies aan de overheid, waarin er onder andere een advies werd uitgebracht over hoe het nieuwe kabinet deze wendbaarheid op de arbeidsmarkt kan bevorderen. SER benadrukt het belang van het bouwen aan een proactieve van-werk-naar-werk arbeidsmarktinfrastructuur inclusief een leercultuur die is gericht op een leven lang ontwikkelen om de wendbaarheid te vergroten.

Meer maatwerk voor werkzoekenden is volgens de SER vereist om succesvolle loopbaanstappen te zetten. Dit vraagt om ondersteuning als zij van baan willen of moeten veranderen. Denk hierbij aan het organiseren van meer maatwerk in het onderwijsaanbod en het bieden van duidelijke arbeidsmarktinformatie. En denk bij arbeidsmarktinformatie bijvoorbeeld aan informatie over de kansrijke beroepen en informatie over de arbeidsmarkt in de regio om zo de kans op succes te vergroten.

Op naar nieuwe kansen

Wilt u weten wat u kunt bieden aan uw medewerkers of heeft u juist veel ruimte in de organisatie voor werkzoekenden? Neem dan contact op met Optios. Wij gaan graag in gesprek met u over de mogelijkheden.

Laatste nieuws