Welkom op optios.nl

Optios bestaat 10 jaar!

Optios bestaat 10 jaar! En naar aanleiding van dit mooie jubileum spraken we de oprichter en directeur Optios, Sabien Coenen, over het succes, de geschiedenis en de toekomstvisie van Optios.

De juiste keuze

Sabien: ‘Optios is, zoals alle labels, begonnen met een goed idee. Ik had het idee om de verzuimbegeleiding, die verzorgd werd door Argo Advies (tegenwoordig De Arbodienst), uit te breiden met loopbaan- en re-integratiebegeleiding. Het mooie van Argo Advies, en van Rudo Vissers (CEO van paraDIGMA groep), is dat ideeën en initiatieven de ruimte krijgen! “Bedenk maar een naam”, zei Rudo, “en ga het maar doen”. De naam werd Optios, het Latijnse woord voor keuzes. Wij geloven er namelijk in dat je keuzes kunt maken gedurende je loopbaan. En het maken van de juiste keuze, daar helpen we mensen graag bij!’

Bij Optios begeleiden wij medewerkers in hun loopbaan, en dat doen we vanuit een visie. Die is al tien jaar hetzelfde: we voelen betrokkenheid voor de medewerkers bij onze klanten en geloven dat íédereen die wíl werken, zou moeten kunnen werken

De kracht van Optios

‘Door de jaren heen hebben we inmiddels duizenden kandidaten verder geholpen duurzaam aan het werk te blijven. Veelal kiezen medewerkers niet zelf voor ander werk, maar is het noodzaak omdat het eigen werk niet langer passend is. Deze zogenaamde spoor 2-trajecten hebben een negatief imago bij werkgevers: het is een wettelijke verplichting, het kost bakken met geld en het levert niets op. Optios bewijst dat het anders kan; we worden in de markt gezien als een partij die kwaliteit levert, we bemiddelen meer dan gemiddeld kandidaten naar ander werk, we denken mee met onze opdrachtgevers over mobiliteitsvraagstukken, we schakelen snel en worden gewaardeerd om ons prettige contact’, aldus Sabien .

De kracht van Optios zit ’m haar medewerkers. ‘Tien jaar geleden is Optios begonnen met één medewerker. Inmiddels werken er 27 medewerkers bij het label. Elke medewerker, de huidige en de vroegere, is verantwoordelijk voor het succes van Optios. Het idee was om niet te snel te groeien, zodat de kwaliteit gegarandeerd bleef. Dat is volgens ons gelukt, althans voor wat betreft de kwaliteit.’

Toekomstvisie

Sabien: ‘Het staat voor ons vast dat we blijven groeien. Voor onze klanten willen we een betrouwbare partner zijn als het gaat om loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken. Een belangrijk speerpunt voor komend jaar is werkgevers te helpen hun medewerkers te stimuleren regie te nemen over hun eigen loopbaan. Hiermee willen we de kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt nu, en in de toekomst vergroten. Uiteindelijk willen we namelijk zoveel mogelijk werknemers verder helpen in hun loopbaan. We zijn dus nog niet klaar met groeien. Er zijn nog genoeg organisaties en medewerkers die nog niet met ons samenwerken en waar we graag ook onze diensten voor in willen zetten.’

Woord van dank

We willen al onze klanten bedanken voor het vertrouwen in Optios afgelopen 10 jaar en we kijken uit naar nog meer succesverhalen in de toekomst. Met elkaar maken we het verschil. Ook een dankwoord naar de verschillende labels binnen paraDIGMA groep. De prettige manier waarop wij samen duurzame inzetbaarheid op de kaart zetten, maakt in onze visie het verschil. Als organisatie proberen wij te blijven veranderen en innoveren om succesvol te blijven nu en in de toekomst. Verandering zien wij als kans op verbetering!

Optios team

Laatste nieuws