Welkom op optios.nl

Spoor 3 traject

Een medewerker die twee jaar ziek is, krijgt de WGA-status op kosten van de werkgever, die 10 dit jaar lang betaalt. UWV doet weinig tot niets om het leed te verzachten. Optios levert wél een bijdrage; wij kijken samen met werkgever en de arbodienst zorgvuldig naar de belastbaarheid van de medewerker en ontwikkelen een passende oplossing.

Niets doen is geen optie

Als een medewerker twee jaar niet heeft kunnen werken, is het tijd voor spoor 3. Want niets doen is geen optie: het is schadelijk voor de medewerker en kostbaar voor de werkgever als de medewerker onder de WGA-regeling valt. Als u Optios inschakelt voor spoor 3, voorkomt u dat u gedurende lange tijd de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker moet betalen. Bovendien krijgt uw medewerker professionele ondersteuning om een volgende stap te zetten.

Een succesvol spoor 3 traject: voor werkgever en medewerker

Voor de begeleiding van een spoor 3 traject zoekt Optios actief de samenwerking met partners op. Zo is Resolu de expert op het gebied van WGA-begeleiding binnen paraDIGMA groep. Dit maakt dat wij alle expertises en samenwerkingsmogelijkheden binnen handbereik hebben om het spoor 3 traject succesvol te kunnen doorlopen.

Daarnaast werken we nauw samen met De Arbodienst, ook onderdeel van paraDIGMA groep. In samenwerking met de bedrijfsarts brengen we in kaart wat de medewerker wél kan. Op basis van het belastbaarheidsprofiel en de verdiencapaciteit kijken we naar mogelijkheden voor de medewerker om weer aan de slag te gaan. We helpen u goede afspraken te maken met het nieuwe bedrijf over inlenen, detacheren en financiële risico's. Die zijn beperkt wanneer de medewerker in het eerste deel van de re-integratie bij u in dienst blijft en de nieuwe werkgever een vergoeding betaalt.

Vraag nu informatie aan