Spoor 2 traject

Ander werk bij een andere werkgever; dat is het doel van 2e spoor-re-integratie. Als blijkt dat een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passend werk bij de huidige werkgever beschikbaar is, dan wordt er gestart met een spoort 2-traject. Er moet naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht. 

Hilde Stahlie, re-integratieconsultant bij Optios: “Wat Optios onderscheidt van alle andere re-integratiebedrijven, is dat wij geen standaard plan van aanpak klaar hebben liggen voor een traject. We onderscheiden ons door de persoonlijke aanpak; samen met de medewerker kijken we naar de best passende interventies.”

Optios inschakelen bij spoor 2, werkt in het voordeel van de werkgever en de medewerker.

Persoonlijke aandacht voor de medewerker

Bij een Spoor 2-traject is het heel belangrijk om vanuit goed werkgeverschap en vanuit een mensgerichte gedachte op een zorgvuldige wijze om te gaan met een medewerker. De medewerker ontvangt daarom van Optios alle persoonlijke aandacht die nodig is. Aan de hand van praktische oefeningen achterhalen we wat iemand wil en kan en wat het beste bij hem of haar past. Deze onverdeelde aandacht van de Optios-consultant werkt stimulerend om een nieuwe stap te zetten, met energie en zelfvertrouwen.

Optimale ondersteuning voor de werkgever

Het begeleiden van de medewerker in de zoektocht naar een andere werkgever is een verantwoordelijke, inspannende en tijdrovende taak voor de werkgever. Gelukkig bent u als werkgever hiervoor bij Optios in goede handen. Optios neemt deze taak graag van u over en staat u bij in dit traject: van begin tot en met de succesvolle plaatsing. Dat scheelt een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen.

Soms zoeken we voor een optimale begeleiding de samenwerking met een andere professionals. Als onderdeel van paraDIGMA groep hebben wij veel expertises in huis. Denk bijvoorbeeld aan psychologen en arbeidsdeskundigen.

Vraag nu informatie aan